Nowotwory skóry

Nasza placówka specjalizuje się w leczeniu zmian nowotworowych skóry.
Leczenie onkologiczne prowadzone jest w oparciu o innowacyjną metodę – metodę MOHS-a.
Cechuje się ona większą skutecznością oraz zminimalizowaniem negatywnych skutków estetycznych
w stosunku do tradycyjnych metod.

Nowotwory skóry dzielimy w zasadzie na dwa rodzaje – łagodne i złośliwe. Niektórzy specjaliście wprowadzają jeszcze do terminologii trzeci rodzaj, jakim są nowotwory o złośliwości punktowej (półzłośliwe). W niniejszym opracowaniu postaramy się scharakteryzować te trzy typy raka skóry.

Nowotwory skóry łagodne

W przypadku nowotworów łagodnych mamy głównie do czynienia ze zmianami o charakterze znamion barwnikowych, naczyniakami, nerwiakami, nabłoniakami, włókniakami czy gruczolakami. Rak skóry najczęściej występujący to znamiona barwnikowe. Łagodny nowotwór skóry leczy się na ogół chirurgicznie przez wycięcie chorej tkanki wraz z elementami zdrowiej skóry czy nabłonka, tak żeby nie pozostawić miejsca na ponowny rozwój choroby. Ważne jest, aby usunięty fragment tkanki został przebadany histologicznie. Alternatywną metodą walki z łagodnym rakiem skóry są zabiegi kriodestrukcji lub elektrokoagulacji. Warto pamiętać żeby nie zwlekać z decyzją o wizycie u lekarza gdy zobaczymy pierwsze zmiany na skórze. Bezwzględnie należy badać i usuwać znamiona znajdujące się miejscach narażonych na uszkodzenia, takich jak dłonie, stopy, fałdy, gdyż mogą się one przerodzić w czerniaka.

Nowotwór skóry półzłośliwy

Przykładem półzłośliwego raka skóry może być włokniakomięsak guzowaty. Ten nowotwór powstaje z tkanki łącznej właściwej skóry i ma wygląd różowych guzków wpadających w brąz. Najczęściej można go znaleźć w okolicach barków, brzucha i pachwin. Nowotwór ów rzadko daje przerzuty do węzłów chłonnych. Leczenie ma charakter chirurgiczny. Niestety bardzo często choroba powraca.

Nowotwory skóry złośliwe

Nowotwory złośliwe skóry najczęściej pojawiają się u osób po 50 roku życia i bardzo często występują u osób, które w ciągu swojego życia dużo czasu spędzały w miejscach nasłonecznionych, miały do czynienia z olejami mineralnymi (styczność ze skórą), promieniowaniem jonizującym, związkami arsenu czy parafiną. Warto powiedzieć w tym miejscu o stanach przed nowotworowych, gdyż odpowiednia reakcja w porę może uratować życie. W każdym razie sygnałem ostrzegawczym powinno być dla nas przewlekłe stany zapalne skóry, wszelkie rogowacenia, żółknąca jak stary papier skóra.

nowotwory skóry Gdańsk

Rodzaje nowotworów skóry

Poniżej prezentujemy główne rodzaje nowotworów skóry jakie mogą wystąpić:

Rak podstawnokomórkowy

Rak podstawnokomórkowy (carcinoma basocellulare, basalioma, epitheliomabasocellulare, BCC). Najczęściej występujący nowotwór skóry – 65-75% wszystkich przypadków (ok. 25% nowotworów w ogóle). Cechuje się miejscowym wzrostem i niewielką zdolnością do tworzenia przerzutów.

Rak kolczystokomórkowy

Rak kolczystokomórkowy (rak płaskonabłonkowy, carcinoma spinocellulare, carcinoma planoepitheliale, spinalioma, squamouscell carcinoma, SCC). Wywodzi się z komórek keratynizujących naskórka. Jego obraz kliniczny jest zróżnicowany i zależny od umiejscowienia. W porównaniu do raka podstawnokomórkowego charakteryzuje się gwałtownym wzrostem oraz większą skłonnością do miejscowej destrukcji i tworzenia przerzutów.

Czerniak

Czerniak (Melanoma malignum jest nowotworem bardzo złośliwym wywodzącym się z melanocytów, czyli komórek pigmentowych. Stanowi ok. 2 % wszystkich nowotworów skóry.

Mięsaki

Mięsaki (sarcoma). Nazwą mięsaki określa się bardzo różne nowotwory tkanek miękkich, m.in. nowotwory tkanki tłuszczowej, mięśniowej, naczyniowej towarzyszącej nerwom oraz tkanki włóknistej. Mogą pojawiać się także na skórze. Wzrost ryzyka zachorowania na mięsaka wiąże się z narażeniem na promieniowanie jonizujące, stosowaniem niektórych chemioterapeutyków oraz predyspozycją genetyczną.

Rak z komórek Merkla, rak neuroendokrynny skóry

Rak z komórek Merkla, rak neuroendokrynny skóry (carcinoma neuroendocrinale Curtis). Rak z komórek Merkla (MCC) to dość rzadki, pierwotny rak skóry o dużej złośliwości, wywodzący się z komórek Merkla, czyli wyspecjalizowanych komórek naskórka odbierających bodźce czuciowe (receptorów dotyku).

Złośliwa plama soczewicowata

Złośliwa plama soczewicowata występuje pod postacią ciemnych, zazwyczaj nierównomiernie zabarwionych plamistych wykwitów o nieregularnym kształcie, niekiedy nieco uwypuklonych.

Choroba Bowena

Choroba Bowena (morbus Bowen). Chorobę Bowena uważa się za przedinwazyjną formę (czyli formę in situ) raka kolczystokomórkowego.

Więcej artykułów

  • Diagnostyka nowotworów skóry

    W leczeniu chorób nowotworowych skóry jedną z zasadniczych spraw jest wczesna diagnoza, która znacznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

  • Przyczyny nowotworów skóry

    Promienie słoneczne są uznawane obecnie za podstawowy czynnik sprawczy w tym nowotworze.