Metoda Mohsa

Histologia 3D (Metoda Mohsa) to najlepsza technika jeśli chodzi o nowotwór skóry i związane z tym leczenie. Charakteryzuje ją precyzyjne usuwanie zmian, poprzez kontrolę wszystkich marginesów usuwanych tkanek. Pozwala to na dokładny wgląd w strukturę mikroskopową tkanek i umożliwia radykalne wycięcie złośliwych zmian nowotworowych przy równoczesnym maksymalnym oszczędzeniu zdrowych tkanek. Dzięki temu metoda charakteryzuje się najwyższymi wskaźnikami wyleczalności (95-98%).

 

metoda mohsa przedstawiona w sposób graficzny

 

W porównaniu z tradycyjną chirurgią metoda Mohsa ma dwa podstawowe wyróżniki. Po pierwsze cechuje się większą kompletnością, ponieważ badanie dotyczy całej powierzchni wycięcia chirurgicznego. Po drugie prowadzona jest z zastosowaniem taktyki śródoperacyjnej, z bezpośrednim uzależnieniem każdego z etapów postępowania chirurgicznego od wyników histologicznych.

Najpierw lekarze tworzą swoistą mapę guza, oceniają jego charakter i marginesy oraz sprawdzają w jakich kierunkach się rozrasta. Polega to na ocenie mikroskopowej cienkich skrawków zmiany w celu wykrycia komórek nowotworowych. W tych miejscach docina się marginesy. Mapowanie guza ma formę procesu: wycinanie i badanie, ponownie wycinanie i badanie. Proces ten powtarza się do skutku, czyli do momentu osiągnięcia czystości onkologicznej. Wszystko jednak jest tak skoordynowane i zorganizowane, aby cały zabieg zamknął się w ciągu najwyżej kilku dni.

Ta technika naprzemiennego wycinania zmiany i jej mikroskopowego badania ma dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, nie trzeba się domyślać, jak głęboko należy wyciąć zmianę; minimalizowane jest jednocześnie ryzyko usunięcia zdrowej tkanki. Wynikiem tego postępowania – po wycięciu guza, którego margines jest często zróżnicowany w różnych kierunkach – jest powstanie ubytku o rozmiarach i kształcie uzależnionym od lokalnego obszaru „nacieków nowotworowych”. Lekarze wycinają zatem tylko to co należy. Po drugie zaś, mniej prawdopodobne jest pozostawienie komórek nowotworowych, co tłumaczy wysoką skuteczność leczenia metodą histologii trójwymiarowej (metoda Mohsa).

Zamknięcie

Po potwierdzeniu braku nacieków nowotworu ubytek podlega zamknięciu z zastosowaniem jednej z licznych metod chirurgii plastycznej. Dzięki temu ślad po przebytej chorobie pozostaje tak estetyczny jak to możliwe, co ma zasadnicze znaczenie, ponieważ nowotwory skóry występują głównie w miejscach narażonych na działanie promieniowania UV – twarzy, dekolcie, plecach, ramionach. Warto podkreślić, iż operacja taka nie jest uzupełniana innymi metodami leczniczymi, ponieważ nie jest to potrzebne.

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Oto kilka najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, które powinny rozwiać Twoje wątpliwości.

Czy raka skóry można wyleczyć i czy wcześnie wykryty jest wyleczalny? 

W znacznej większości przypadków tak, zwłaszcza gdy chodzi o jego najczęściej występujące podtypy czyli raka podstawno- i kolczystokomórkowego. Więcej zagrożeń niesie ze sobą czerniak złośliwy. W jego przypadku szanse na wyleczenie często są niepewne, zwłaszcza gdy zmiana jest zaawansowana i dojdzie do powstania przerzutów.

Czy rak skóry rośnie i czy szybko się rozwija?

Tempo rozwoju zmiany nowotworowej skóry zależy od rodzaju nowotworu, najczęściej jednak, zwłaszcza w przypadku tych najlepiej poznanych rozwój widocznego na powierzchni skóry uszkodzenia jest powolny, zajmuje tygodnie lub miesiące. Te najwcześniejsze zmiany są niestety powszechnie lekceważone.

Jak rozpocząć leczenie raka skóry?

W przypadkach podejrzanych najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do poradni dermatologicznej.

Jak leczyć raka skóry? 

Po rozpoznaniu, w ocenie dermatologa czasami podejmuje się próby leczenia zachowawczego ale najlepszym rozwiązaniem pozostaje zabieg chirurgiczny polegający na doszczętnym usunięciu zmiany skórnej, co pozwala także na potwierdzenie kompletności granic wycięcia oraz rodzaju zmiany badaniem histopatologicznym. W wielu przypadkach nowotworów skory określenie granic wycięcia zmiany bywa trudne. Niekompletne wycięcie nowotworu skutkuje jego wznową, dlatego w odpowiednio dobranych przypadkach korzystne może być zastosowanie metody Mohsa, która pozwala na śledzenie niejako „na bieżąco” marginesów wycięcia zmiany i istotnie zwiększa szansę na radykalność zabiegu chirurgicznego. Metoda Mohsa nie jest finansowana przez NFZ.

Kto leczy nowotwór skóry? 

Dermatolog, chirurg (na ogół plastyczny).

Czy rak skóry jest groźny, czy daje przerzuty i jak wygląda?

Jak każda zmiana nowotworowa niesie on ze sobą zagrożenia związane z miejscowym niszczeniem tkanek: struktur skóry, szkieletu, a następnie powstaniu wtórnych deformacji powłok lub szkieletu, wymagających czasami rozległych, wieloetapowych zabiegów rekonstrukcyjnych. Czasami nowotwory skóry stanowią również bezpośrednie zagrożenie życia, niektóre z nich tworzą przerzuty lokalne, odległe lub narządowe, a czas i tempo ich rozwoju są często nieprzewidywalne.

Rak skóry pierwsze symptomy, jak się zaczyna?

Pierwsze symptomy są niestety łatwe do przeoczenia. Najczęściej należą do nich: ograniczony, niewielki rumień skóry, drobna zmiana barwnikowa, guzek, drobne owrzodzenie powierzchni skóry, strup, niewielkie ogniskowe krwawienie z miejsca zmienionego.

 Rak skóry – ile się żyje? 

W większości przypadków rak skóry nie wpływa na długość życia. W przypadku rozpoznania czerniaka złośliwego – w zależności od stopnia zaawansowania – rokowanie co do długości życia bywa niepewne, a niekiedy wręcz niemożliwe do precyzyjnego określenia.

Czy nowotwór skóry swędzi?

Czasami rozwojowi zmiany nowotworowej towarzyszy świąd.

Czy nowotwór skóry jest zaraźliwy? 

Nowotwór skóry nie jest chorobą zakaźną i nie można się nią zarazić.

 

Więcej artykułów

  • Nowotwory skóry

    Specjalizujemy się w leczeniu zmian nowotworowych skóry metodą MOHS-a.

  • Leczenie nowotworów

    Leczenie nowotworów to proces, który powinien być odpowiednio dobrany do danego rozrostu oraz pacjenta.