Ewa Lamparska

Lekarz psychiatra.

Jestem lekarzem psychiatrą. Doktorem nauk medycznych. Absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalistą psychiatrii z ponad czterdziestoletnią praktyką w polskiej i brytyjskiej Służbie Zdrowia. Autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu psychiatrii. Aktywnie uczestniczę w szkoleniach i kursach poszerząjących wiedzę o aktualne doniesienia naukowe.
Posiadam doświadczenie jako psychiatra kliniczny, ordynator oddziału szpitalnego Akademii Medycznej w Gdańsku oraz wykładowca uniwersytecki.
W latach 2005 – 2015 pełniłam w brytyjskiej Służbie Zdrowia funkcję konsultanta dla osób dorosłych. Dzięki praktyce lekarskiej w zagranicznych jednostkach i międzynarodowych zespołach uzyskałam wiedzę i umiejętność stosowania nowoczesnej psychofarmakologii oraz najnowszych skutecznych metod terapeutycznych w leczeniu wszelkich zaburzeń psychicznych.
Uczestniczyłam w różnego rodzaju kursach dokształcających, w zakresie m.in. behawioralnych metod leczenia stanów emocjonalnych oraz zachowań przeciwdziałania przemocy oraz zachowawczych i psychofarmakologicznych metod leczenia osób upośledzonych umysłowo.
UWAGA! Na podstawie wywiadu z pacjentem stawiam własną diagnozę. Nie wypisuję leków w oparciu o życzenie pacjenta bez aktualnej oceny stanu zdrowia psychicznego.
Diagnostyka i terapia młodzieży /powyżej 18 roku życia/ oraz dorosłych:
• Zaburzenia nastroju: depresja, mania, zaburzenia afektywne (CHAD)
• Uogólnione stany lękowe, lęk separacyjny, napady paniki, fobie, lęk społeczny
• Zaburzenia natury nerwicowej: sytuacje konfliktowe, somatogenne , reaktywne
• Tiki o podłożu zaburzeń nerwicowych lub organicznych
• Zaburzenia snu uwarunkowane różnymi czynnikami zewnątrz- lub wewnątrzpochodnymi
• Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (natrętne czynności, natrętne myśli)
• Zaburzenia psychosomatyczne – dolegliwości somatyczne uwarunkowane czynnikami psychogennymi
• Zaburzenia odżywiania / leczenie psychofarmakologiczne/
• Nadużywanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych (leki, alkohol, narkotyki, hazard/- leczenie psychofarmakologiczne

• Leczenie stanów pourazowych i traumatycznych, np. PTSD – zespół stresu pourazowego.
• Zaburzenia psychiczne w schizofrenii, zaburzenia urojeniowe
• Zaburzenia psychiczne lub nerwicowe towarzyszące chorobom somatycznym/ neurologicznym, reumatologicznym, dermatologicznym, itp.
• Diagnoza i terapia specyficznych zaburzeń rozpoznawanych jako ADHD, autyzm lub zespół Aspergera – oparte na wstępnym badaniu bezpośrednim i koniecznym badaniu psychologicznym ( testy: ADHD/DIVA5 wykonane przez psychologa ). Dla pacjentów z Trójmiasta zapewniony jest kontakt z psychologiem
• Problemy emocjonalne oraz adaptacyjne młodzieży/ powyzej 18 rz/ i dorosłych: trudności w relacjach, zaburzenia zachowania, samookaleczenia, próby samobójcze, zaburzenia osobowości
• Zaburzenia wieku podeszłego: choroba otępienna, choroba Alzheimera, zaburzenia psychiczne uwarunkowane organicznym uszkodzeniem mózgu, depresje, zaburzenia urojeniowe.

Specjalista Psychiatra
Tytuł Lekarz
Specjalizacje
  • Psychiatria
umów się do psychiatry Umów wizytę

Usługi

Poniżej lista usług.

  • Konsultacja psychiatry (pierwsza wizyta)
    300 zł
  • Konsultacja seksuologa
    300 zł
  • Konsultacja psychiatry (kolejna wizyta)
    250 zł

CMS Sanitas

Sprawowanie kontroli nad swoim życiem i posiadanie realistycznych oczekiwań co do codziennych wyzwań to klucze do radzenia sobie ze stresem.

— Josh Billings

Dane kontaktowe