• OŚWIADCZENIE

  o przysługującym świadczeniobiorcy
  prawie do świadczeń opieki
  zdrowotnej

 • pobierz
 • Kwestionariusz

  wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

 • pobierz
 • Skierowanie na badania
  z zakresu medycyny pracy

  pobierz skierowanie na badanie lekarskie na podstawie umowy zawartej z CMS Sanitas na wykonanie świadczeń.

 • pobierz

Dane kontaktowe