• OŚWIADCZENIE

  o przysługującym świadczeniobiorcy
  prawie do świadczeń opieki
  zdrowotnej

 • pobierz
 • Kwestionariusz

  wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

 • pobierz

Dane kontaktowe