CMS Sanitas

Nazwa chirurgii ogólnej pochodzi od greckiego słowa „cheirurgia”, będącego połączeniem słów „cheir”, oznaczającego ręka oraz „ergon” czyli czyn, działanie. W dosłownym tłumaczeniu chirurgia to pewien rodzaj pracy wykonywanej ręcznie. W kompetencjach chirurga ogólnego leży diagnostyka i leczenie chorób tkanki podskórnej, narządów wewnętrznych układu pokarmowego, klatki piersiowej czy mięśni. Czym dokładnie zajmuje się chirurg ogólny i kiedy zgłosić się do niego po pomoc?

Z jakimi problemami zgłosić się do chirurga ogólnego?

Chirurg ogólny zajmuje się przeprowadzaniem zabiegów na tkankach miękkich. Są to zarówno poważne operacje, wymagające znieczulenia ogólnego, jak i drobne zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Chirurg ogólny zajmuje się leczeniem przepukliny, żylaków odbytu, usuwaniem wyrostka robaczkowego, tarczycy i pęcherzyka żółciowego. Powinniśmy się do niego udać także w celu zszycia głębokiej rany oraz usunięcia zmian skórnych i podskórnych, takich jak włókniaki, brodawki czy tłuszczaki. Ów specjalista zapewnia pomoc w przypadku wrastających paznokci, odcisków i ganglionów, oparzeń.

Przygotowanie do zabiegu i opieka pooperacyjna

Osoba skierowana na zabieg operacyjny musi w pierwszej kolejności zgłosić się na konsultację do chirurga. To on, na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz wyników badań ambulatoryjnych, decyduje o tym, czy pacjent zostanie zakwalifikowany do zabiegu. Kompetencje chirurga ogólnego nie kończą się jednak na samym przygotowaniu oraz wykonaniu operacji. W okresie rekonwalescencji lekarz dba o prawidłowe gojenie się rany. Po zakończonym leczeniu to w jego gabinecie odbywa się także ewentualne zdjęcie szwów.

Zakres działań chirurga ogólnego

Głównym zadaniem chirurga ogólnego jest przeprowadzanie zabiegów, łącznie z opieką przed- i pooperacyjną. W dzisiejszych czasach jednak mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem technologii. Coraz częściej w diagnozowaniu i leczeniu chorych pomagają maszyny. Nowoczesne metody pozwalają zminimalizować ryzyko zakażeń, umożliwiając przeprowadzanie zabiegów przy znacznie mniejszej ingerencji w ciągłość tkanek. Wykonanie operacji przy użyciu takiego sprzętu, wymaga od chirurga umiejętności obsłużenia urządzenia. Poza wiedzą typowo medyczną, chirurg ogólny musi mieć głowę otwartą na technologiczne nowinki. Powinien być także gotowy na niekończące się poszerzanie swoich umiejętności.

Leave a reply