CMS Sanitas

Geriatria, jako dziedzina medycyny, koncentruje się na zdrowiu osób starszych. Specjalista, czyli geriatra, nie tylko zajmuje się leczeniem chorób i schorzeń, które często występują u osób w podeszłym wieku, ale także skupia się na promocji zdrowego starzenia się oraz na zapobieganiu problemom zdrowotnym. Czym jeszcze zajmuje się ten lekarz? Zachęcamy do lektury naszego artykułu!

Kim jest geriatra?

Geriatra to specjalista w dziedzinie medycyny, który koncentruje się na opiece zdrowotnej seniorów Jest to lekarz, który przeszedł specjalistyczne szkolenie w zakresie geriatrii, co pozwala mu na zrozumienie unikalnych potrzeb i wyzwań związanych ze starzeniem się.

Każda osoba, która chce zostać geriatrą musi ukończyć studia medyczne, a następnie odbyć odpowiednią specjalizację, podczas której zdobywa wiedzę obejmującą zagadnienia: leczenie chorób przewlekłych i schorzeń, ale także zarządzanie farmakoterapią, rehabilitacją i opieką paliatywną.

W praktyce zawodowej geriatra pracuje zespołowo z innymi specjalistami, takimi jak pielęgniarki, fizjoterapeuci, dietetycy i pracownicy socjalni, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentowi. Ta interdyscyplinarna współpraca pozwala na stworzenie spersonalizowanego planu opieki, który uwzględnia fizyczne, psychiczne i społeczne potrzeby pacjenta.

Geriatrzy odgrywają kluczową rolę w ocenie zdolności pacjenta do samodzielnej opieki, a także w identyfikacji i leczeniu problemów, które mogą wpływać na jakość życia osoby starszej. 

Zadania i obowiązki geriatry

Oprócz współpracy z innymi specjalistami, jednym z kluczowych zadań geriatry jest ocena stanu zdrowia pacjenta, która może obejmować zarówno fizyczne badania, jak i rozmowy z pacjentem i jego rodziną. Ocena ta ma na celu zrozumienie ogólnego stanu zdrowia, w tym wykrycie istniejących chorób przewlekłych czy schorzeń.

Następnie geriatra tworzy spersonalizowany plan opieki, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji seniora. Plan ten obejmuje zwykle zarządzanie lekami, fizjoterapię, dietę i różne metody rehabilitacji. Wdrażanie i monitorowanie tego planu to kolejne kluczowe obowiązki geriatry.

Edukacja i wsparcie dla rodziny pacjenta są również ważnymi aspektami pracy geriatry. Lekarz ten często działa jako mediator i doradca, pomagając rodzinie zrozumieć i dostosować się do potrzeb swojego bliskiego.

Wreszcie, geriatra może odgrywać istotną rolę w przeprowadzaniu badań i rozwijaniu nowych metod leczenia i opieki dla osób starszych. Obejmuje ona uczestnictwo w badaniach klinicznych, publikację w czasopismach naukowych i uczestnictwo w konferencjach zawodowych.

Podsumowanie

Geriatria jako dziedzina medycyny, odgrywa istotną rolę w nowoczesnym systemie opieki zdrowotnej. Jest ona skoncentrowana na holistycznym i spersonalizowanym podejściu do zdrowia i dobrobytu seniorów. Zadaniem geriatry jest diagnozowanie i leczenie chorób pojawiających się u osób starszych, związanych z procesem starzenia się organizmu. Jego praca polega na ocenie stanu zdrowia pacjenta, planowaniu jego leczenia, rehabilitacji, a także na współpracy z innymi specjalistami, np. kardiologiem, pielęgniarką.

Leave a reply