Maria Janiak

Dr n. med. Maria Janiak, lekarz, gastroenterolog, nauczyciel akademicki pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Specjalizacja I i II st. choroby wewnętrzne.
Specjalizacja II st. gastroskopia.

Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończyła w 1982 r. Swoje doświadczenie kliniczne zdobywała pracując kolejno w różnych ośrodkach medycznych min. w Klinice Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Pomorskiej Akademii Medycznej; w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Jej wiedza medyczna i praktyka kliniczna oparte są na stażach, które odbywała min. w Klinice Gastroenterologii Centrum Onkologii CMKP w Warszawie. Od 1993 r. jest zatrudniona w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracuje obecnie na stanowisku adiunkta. Jako nauczyciel akademicki bierze udział w kształceniu medycznym przed- i podyplomowym lekarzy. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnych z zakresu gastroenterologii CEM. Zdobyła specjalizacje: I i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz II stopnia z gastroenterologii oraz uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

Posiada uprawnienia do wykonywania takich procedur endoskopowych, jak gastroduodenoskopia i kolonoskopia wydane przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologów. Posiada również umiejętności do badania impedancji z pH-metria przełykową, endoskopii kapsułkowej. Specjalizuje się w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, głównie w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelita a także chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Jest autorką publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, członkiem zespołu redagującego „Gastroenterologię kliniczną-postępy i standardy”, współautorką wytycznych dla gastroenterologów, a także dla lekarzy rodzinnych wytycznych o postępowaniu w chorobie refleksowej przełyku; kierownikiem specjalizacji z zakresu gastroenterologii wielu lekarzy województwa pomorskiego.

Była w latach 2017-2021 prezesem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, a od 2021 jest członkiem Zarządu Oddziału Głównego PTGE; a także czynnym członkiem naukowych towarzystw gastroenterologicznych, internistycznych i innych lekarskich.Od 25 lat sprawuje czynnie obowiązki Sędziego w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Gdańsku.

Specjalista Gastroenterolog
Tytuł Doktor n. med.
Specjalizacje
  • Gastroenterologia
  • Choroby wewnętrzne
Maria Janiak - ZnanyLekarz.pl
Jeżeli nie widzisz wolnych terminów na Znanym Lekarzu skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem telefonu (58) 785-85-55

Usługi

Poniżej lista usług.

  • Konsultacja gastrologa
    300 zł

CMS Sanitas

Sprawowanie kontroli nad swoim życiem i posiadanie realistycznych oczekiwań co do codziennych wyzwań to klucze do radzenia sobie ze stresem.

— Josh Billings

Dane kontaktowe