Bogusław Baczkowski

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Umiejętność – chirurgia ręki.
Doktor habilitowany nauk medycznych.
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w latach 2010 – 2014.
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Wykształcenie
W 1977 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalizację pierwszego stopnia sfinalizował w 1980 roku, a specjalizację drugiego stopnia w 1984. Dwa lata później obronił dysertację doktorską pod tytułem Ocena późnych rekonstrukcji nerwów obwodowych kończyny górnej. Promotorem był profesor Antoni Hlavaty. W 1999 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych po przedstawieniu dysertacji habilitacyjnej pod tytułem Badania kliniczne i doświadczalne nad leczeniem zaburzeń zrostu kości łódeczkowatej.
Był kierownikiem i ordynatorem Kliniki Chirurgii Ręki przy Katedrze Ortopedii i Traumatologii Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2011 roku objął funkcję kierowniczą w Katedrze Ortopedii i Traumatologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Kierownik Kliniki Ortopedii I raumatologii N. Ruchu UCK w Gdańsku 2014 – 2019.

Dodatkowe informacje
Autor wielu publikacji zamieszczanych w czasopiśmie „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”.
Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu.

Specjalista Chirurg ortopeda
Tytuł Doktor habilitowany n. medycznych
Specjalizacje
  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Umiejętności
  • Chirurgia ręki
umów się na wizytę Tylko telefonicznie.

Usługi

Poniżej lista usług które wykonuje doktor.

  • Konsultacje specjalistyczne
    300 zł
  • Diprophos podanie leku dostawowe
    150 zł

CMS Sanitas

Sprawowanie kontroli nad swoim życiem i posiadanie realistycznych oczekiwań co do codziennych wyzwań to klucze do radzenia sobie ze stresem.

— Josh Billings

Dane kontaktowe